Osečina Plastični rezervoari za vodu

Osecina plastični rezervoar za vodu je kontejner za skladištenje vode. Osecina plastični rezervoari za vodu se koriste za skladištenje vode za upotrebu u mnogim primenama, pijaću vodu, poljoprivredu za navodnjavanje, suzbijanje požara, poljoprivrednu proizvodnju, kako za biljke tako i za stoku, hemijsku proizvodnju, pripremu hrane kao i mnoge druge namene.

Plastične rezervoare za vodu delimo:

rezervoar za vodu

Osecina plastični rezervoar za vodu je kontejner za skladištenje vode za kućnu i industrijsku upotrebu. Rezervoari za vodu su dostupni u mnogim oblicima i veličinama. Osecina plastični rezervoari za vodu mogu biti vertikalni, horizontalni, podzemni plastični rezervoari costerne za vodu za piće, i mogu biti napravljeni od plastike, čelika, fiberglasa, kamena ili betona.

Horizontalni plastični rezerevoari cisterne mogu biti:

  • podzemni plastični rezervoari za vodu cisterne koji se ukopavaju
  • nadzemni plastični rezervoari cisterne koji stoje na posebnim legama

Sa plastičnim vertikalnim rezervoarom za vodu koji čuva vodu na krovu zgrade, gravitacija obavlja posao u distribuciji vode do nižih spratova. Rezervoar se puni vodom iz mrežnog sistema pomoću podrumskih pumpi, a kako se rezervoar prazni, pokreće pumpe da ga dopune. Na ovaj način, toranj deluje i kao izvor vode i kao rezervoar.

Plasticne kace i rezervoari

Mi smo jedan od vodećih proizvođača širokog spektra rezervoara za skladištenje od 4 do 5.500 litara. Najčešće se koristi kao rezervoar za vodu, ali je pogodan za različite namene, uključujući rezervoare za skladištenje hemikalija, kontaktirajte nas za više informacija. Svi naši rezervoari za skladištenje su rotaciono oblikovani polietilen (MDPE polietilen srednje gustine) koji stvara visokokvalitetan, čvrst i izdržljiv proizvod koji će obezbediti mnogo godina upotrebe. Naši veći rezervoari za vodu su zbunjeni kako bi dodali snagu i smanjili kretanje vode. Rezervoari za skladištenje imaju širok spektar upotreba uključujući:

Rezervoar za vodu
Rezervoar za vodu
Chemical tank
Hvatanje kišnice
Rezervoar za čišćenje automobila
Rezervoar za čišćenje prozora
Rezervoar za pitku vodu (većina rezervoara je napravljena od VRAS odobrenog polimera)
Prikolica cisterna
Vater bovser
Rezervoar za hranu
Cisterna za kamper / kamper
Većina rezervoara je opremljena mesinganim ili niklovanim mesinganim BSP umetkom sa navojem kako bi se omogućilo lako povezivanje fitinga i cevovoda, dodatne plastične BSP utičnice mogu biti zavarene fuzijom u rezervoare. Standardni rezervoari su napravljeni od poluprovidnog polimera, ali širok spektar boja je takođe dostupan po narudžbini. Poklopci mogu biti ili sa ventilacijom ili bez ventilacije u zavisnosti od primene.

Vertikalni rezervoari i horizontalni rezervoari

Plastični rezervoari su napravili revoluciju u skladištenju raznih materija počevši od fluida pa do materija koje su čvrstom stanju u obliku raznih praškova ili zrna. Odlčični su za stočnu hranu, koriste se svugde. 19Počevši od domaćinstava gde su nezamenjivi kao rezervoari za vodui to se koriste u dva oblika ka vertikalni rezervoari i horizontalni rezervoari. Verikalni rezervoari zauzimaju manje prostora i mogu da stoje bilo gde samo da bude ravna površina. Horizontalni rezervoari moraju da se postave na svoje nosače ako se ne ukopavaju u zemlju, ali u većini sličajeva horizontalni rezervoari se prave da bi se ukopavali u zemlju.

Preporučujem da pogledate sajt http://kacerezervoari.com/