Osečina Plastični rezervoari za vodu

Osecina plastični rezervoar za vodu je kontejner za skladištenje vode. Osecina plastični rezervoari za vodu se koriste za skladištenje vode za upotrebu u mnogim primenama, pijaću vodu, poljoprivredu za navodnjavanje, suzbijanje požara, poljoprivrednu proizvodnju, kako za biljke tako i za stoku, hemijsku proizvodnju, pripremu hrane kao i mnoge druge namene.

Plastične rezervoare za vodu delimo:

rezervoar za vodu

Osecina plastični rezervoar za vodu je kontejner za skladištenje vode za kućnu i industrijsku upotrebu. Rezervoari za vodu su dostupni u mnogim oblicima i veličinama. Osecina plastični rezervoari za vodu mogu biti vertikalni, horizontalni, podzemni plastični rezervoari costerne za vodu za piće, i mogu biti napravljeni od plastike, čelika, fiberglasa, kamena ili betona.

Horizontalni plastični rezerevoari cisterne mogu biti:

  • podzemni plastični rezervoari za vodu cisterne koji se ukopavaju
  • nadzemni plastični rezervoari cisterne koji stoje na posebnim legama

Sa plastičnim vertikalnim rezervoarom za vodu koji čuva vodu na krovu zgrade, gravitacija obavlja posao u distribuciji vode do nižih spratova. Rezervoar se puni vodom iz mrežnog sistema pomoću podrumskih pumpi, a kako se rezervoar prazni, pokreće pumpe da ga dopune. Na ovaj način, toranj deluje i kao izvor vode i kao rezervoar.