Plasticne kace i plasticni rezervoari

Plasticni rezervoari su proizvod koji je sve traženiji na našem tržištu. Nekada su rezervoari uglavnom bili metalni, bili su teški, i tražili su redovno održavanje, jer nisu bili otporni na sve atmosferske uticaje. Posebno je bilo rizično ukopavanje takvih rezervoara u zemlju. Danas plasticni rezervoarisu potisnuli apsolotno potisli sve druge vrste rezervora zbog niza osobina koje preovladjuju u njihovu korsit. Plastični rezervoarimogu da budu vertikalni rezravoari i horizontalni rezervoari. A takvi rezervoari mogu da budu iznad zemlje ili da se ukopaju u zemlju.

POstoje još neke vrste plasticnih rezervoara kao što su plasticne kace. Plasticne kace su vertikalni otvoreni rezervoari. Plasticne kace su univerzalne, a imaju poklopac pa se mogu zatvarati i pokrivati proizvodi i tečnosti koje se tamo čuvaju.

Bilo plasticne kace ili plasticne rezervoare potražite ih na sajtovima proizvodjača.